Whitelist کردن آدرس‌های IP ابر آروان در .htaccess - حلقه ارتباطی ابر آروان

ابر آروان

زیرساخت یکپارچه ابری

۲۳ خرداد ۱۳۹۸

Whitelist کردن آدرس‌های IP ابر آروان در .htaccess

برای Whitelist کردن آدرس‌های IP ابر آروان در فایل .htaccess، تنها کافی است دستورات زیر را به این فایل اضافه کنید:

 

 Allow from 88.99.67.0/26
Allow from 108.61.74.144/29
Allow from 104.153.86.160/28
 Allow from 31.204.150.96/28
Allow from 185.112.35.144/28
 Allow from 185.49.87.120/29
 Allow from 185.20.160.248/29
Allow from 5.160.139.200/29
Allow from 46.224.2.32/29
Allow from 2.146.0.0/28
Allow from 92.114.16.80/28
Allow from 79.175.138.128/29
Allow from 185.143.232.0/22
Allow from 88.99.177.160/29
Allow from 185.152.67.56/29
Allow from 89.187.175.136/29
Allow from 89.187.178.96/29
Allow from 195.181.173.128/29
Allow from 89.187.169.88/29
Allow from 185.246.211.64/27
Allow from 5.213.255.54/31
Allow from 83.123.255.40/31
Allow from 130.185.120.0/23
Allow from 164.138.128.68/31
Allow from 188.229.116.16/29
Allow from 198.13.38.112/28
Allow from 45.76.176.64/28

 

× برای اطلاع از آخرین اخبار و مقالات آروان عضو خبرنامه ما شوید