انتخاب منطقه جغرافیایی - حلقه ارتباطی ابر آروان

ابر آروان

زیرساخت یکپارچه ابری

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

انتخاب منطقه جغرافیایی

در این بخش می توانید انتخاب کنید ماشین مجازی شما در کدام دیتاسنتر ما قرار گیرد. ما همواره سعی می کنیم تعداد دیتاسنتر های خود در مناطق مختلف جغرافیایی را افزایش دهیم. به این ترتیب دست کاربران برای انتخاب بهترین نقطه باز تر خواهد بود.

× برای اطلاع از آخرین اخبار و مقالات آروان عضو خبرنامه ما شوید