شیوه‌ی محاسبه‌ی آیتم‌های محصولات فاکتور در صورت‌حساب‌های آروان - حلقه ارتباطی ابر آروان

ابر آروان

زیرساخت یکپارچه ابری

۱۴ آذر ۱۳۹۷

شیوه‌ی محاسبه‌ی آیتم‌های محصولات فاکتور در صورت‌حساب‌های آروان

قیمت براساس آیتم‌های محصولات بر ساعت و به‌شکل پلکانی محاسبه می‌شود. برای نمونه، قیمت CPU را در نظر می‌گیریم که 1 هسته در ساعت رایگان و بیش از  ۱ هسته در ساعت، به‌ازای هر هسته بیش‌تر در ساعت، ۶۹۰ ریال محاسبه می‌شود.

به نمونه‌ی زیر دقت کنید:

در این نمونه، مقدار CPU  کاربر ۲ هسته است و این کاربر به‌مدت ۹ ساعت از این Instance خود استفاده کرده است.

چون مقدار ۱ هسته در ساعت رایگان است، پس قیمت آن به‌شکل زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ نهایی(ريال) =قیمت واحد x مدت زمان استفاده x (مقدار رایگان – مقدار منابع)

(۲ – ۲) x ۹ x ۶۹۰ = ریال) ۶،۲۱۰)

برای اطلاع از فهرست قیمت‌ها و قیمت‌های پلکانی درست، صفحه‌ی «شیوه‌ی قیمت‌گذاری محصولات آروان» را ببینید.

اگر شما از محصول رایانش ابری (IaaS) استفاده می‌کنید، باید در نظر داشته باشید که با خاموش بودن ابرک، مقدار استفاده از دیسک‌ها هم‌چنان محاسبه خواهد شد، به‌ همین دلیل در نمونه‌‌ی بالا، از دیسک، ۵۰.۶۷ ساعت استفاده شده، اما از CPU و RAM به‌مدت ۹ ساعت استفاده شده است، یعنی این ابرک به‌مدت ۹ ساعت روشن و ۴۱.۶۷ ساعت خاموش بوده است که در مجموع ۵۰.۶۷ ساعت از ساخته شدن آن می‌گذرد.

هم‌چنین در نظر داشته باشید با Resize کردن منابع ابرک خود، مقدار استفاده‌ی شما برابر با میانگین استفاده از آن منبع است.

× برای اطلاع از آخرین اخبار و مقالات آروان عضو خبرنامه ما شوید