۶ آبان ۱۳۹۶

توضیحات محمدرضا کلانتری درباره CDN بانکی

اولین سامانه امنیت ابری و شبکه توزیع محتوای اختصاصی شبکه بانکی با همکاری داتین و ابرآروان در نمایشگاه تراکنش معرفی شد.

این سامانه با تمرکز بر نیاز و حساسیت شبکه بانکی کشور و در جهت پاسخگویی به روند افزایش سرعت اطلاع‌رسانی و همچنین عملیات بانکداری الکترونیک و از همه مهم‌تر در راستای جلوگیری از حملات مختلف سایبری همگام با روزآمدترین CDNهای بانکی جهان طراحی و اجرا گردیده است.

محمدرضا کلانتری، در ویدئویی در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه نمودند. این ویدئو اینجا قابل مشاهده است.